Скачать mp3: DJ Tiesto - A Tear In The Open

 • DJ Tiesto - A Tear In The Open
 • 08 DJ Tiesto - A TEAR IN THE OPEN
 • Dj Tiesto - 08 A Tear In The Open
 • Tiesto - A Tear in the Open
 • Dj Tiesto - Dj Tiesto / A Tear In The Open
 • Dj Tiesto - A Tear In The Open Leama And M
 • Tiesto - A Tear Is In The Open (DJ Eco Bootleg)
 • DJ Tiesto - A tear in the open (Leama & Moor mix)
 • DJ Tiesto - A tear in the open Just be Nettwerk
 • Dj Tiesto - 06 - dj tiesto - a tear in the open leama and
 • Dj Tiesto - A Tear In The Open (Leama & Moor Remix)
 • [mp3type.ru]Dj Tiesto - A Tear In The Open (leama And Moor Mix)
 • DJ TIESTO - A TEAR IN THE OPEN ☯ Vocal Trance Music ☣ The Art of Mind ☯ →
 • Club Life 134 Hour 2 - Tiesto - A Tear Is In The Open (DJ Eco Bootleg)
 • Tiesto - Club Life 134 (2009) Tiesto - A Tear Is In The Open (DJ Eco Bootleg)
 • Dj Tiesto - A tear in the open (Lysergide's trance is my roots remix)
 • Tiesto - A Tear in the Open (Leama & Mo)
 • Tiesto - A tear in the Open ( от проводов до проводов )
 • Tiesto - A Tear In The Open (Leama & Moor Remix)
 • Tiesto - A tear in the open [Leama & Moor Remix]
 • Sanox-rj - Tiesto - a tear in the open(sanox-rj remix)
 • Tiesto - Just Be CD1 (2004) Tiesto - A Tear In The Open
 • Tiesto - A Tear In The Open (Leama & Moor Remix)
 • Tiesto - A Tear In The Open (Robert K Remix)
 • F1. Tiesto - A Tear In The Open
 • DJ Tiesto - A Tear In The Open
 • DJ Tiesto - A Tear In The Open
 • DJ Tiesto - A Tear In The Open
 • DJ Tiesto - A Tear in the Open
 • Dj Tiesto - A Tear In The Open
 • Dj Tiesto - A Tear In The Open
 • DJ Tiesto - A Tear In The Open
 • Dj Tiesto - A tear in the open
 • Tiesto - A Tear In The Open
 • Tiesto - A Tear In The Open
 • Tiesto - A Tear In The Open
 • Tiesto - A Tear In The Open
 • Tiesto - A Tear In The Open
 • Dj Tiesto - A Tear In The Open (Leama & Moor remix)
 • DJ Tiesto - A Tear In The Open (Leama & Moor Remix)

Тут отображается текст песни

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi g'éirigh

Sèist: Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiùbhlainn leat

Ma 's e 'n cluasag dhuit a ghaineamh
Ma 's e leabaidh dhut an gheamainn

Ma 's e 'n t-iasg do choinlean geala
Ma 's e na ròin do luchd-faire

Dh'òlainn deoch ge b' oil le càch e
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh

Translation

How sorrowful I am
Early in the morning rising

Chorus (after each verse): Ò hì, I would go with thee
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Brown-haired Alan, ò hì, I would go with thee

If it is thy pillow the sand
If it is thy bed the seaweed

If it is the fish thy candles bright
If it is the seals thy watchmen

I would drink, though all would abhor it
Of thy heart's blood after thy drowning